Πανελλαδική εφαρμογή


Πληροφορίες


 • Μια ενιαία διαδικασία για την επιλογή αναδόχου ή θετού γονέα, η οποία γίνεται ηλεκτρονικά και είναι απολύτως διαφανής. Ο υποψήφιος γονέας μπορεί να την παρακολουθήσει από το σπίτι του μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας και να βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχουν σκοτεινές πλευρές, έτσι ώστε να μην αποθαρρύνεται.
 • Όλα τα παιδιά που πρόκειται να δοθούν για αναδοχή ή υιοθεσία, που σήμερα ζουν σε ιδρύματα ή εγκαταλείπονται σε δημόσια νοσοκομεία και μαιευτήρια, εγγράφονται στα Μητρώα Ανηλίκων και αποκτούν υποχρεωτικά ηλεκτρονικό φάκελο της καταγωγής τους, ο οποίος συμπληρώνεται με ατομικό σχέδιο για την αποκατάστασή του. Κάθε παιδί με την ενηλικίωσή του μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στο φάκελο και να μάθει για την καταγωγή του.
 • Μειώνεται θεαματικά ο χρόνος αναμονής ενός υποψήφιου ανάδοχου ή θετού γονέα με την ψηφιοποίηση όλων των σταδίων της διαδικασίας και με τη μεγάλη διεύρυνση του αριθμού των κοινωνικών λειτουργών που κάνουν την κοινωνική έρευνα. Μέχρι σήμερα οι ενδιαφερόμενοι έπρεπε να περιμένουν για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα μέχρι να βρεθεί ένας ή μία από τους ελάχιστους διαθέσιμους κοινωνικούς λειτουργούς για να εκκινήσει η διαδικασία. Με το νέο πλαίσιο, εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι κοινωνικοί λειτουργοί του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (Σ.Κ.Λ.Ε -Ν.Π.Δ.Δ.) δύνανται να την διεξαγάγουν, μειώνοντας έτσι τον χρόνο αναμονής στο ελάχιστο.
 • Θεσπίζονται Ειδικά και στη συνέχεια Εθνικά Μητρώα Υποψηφίων Αναδόχων ή Υποψηφίων Θετών Γονέων στα οποία καταγράφονται με ενιαίο τρόπο, πανελλαδικά, οι οικογένειες ή και τα μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να γίνουν ανάδοχοι ή θετοί γονείς.
 • Τα Εθνικά Μητρώα εξασφαλίζουν ότι ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος ή θετός γονέας μπορεί να αιτηθεί για παιδί ανάμεσα σε όλα τα παιδιά που αναζητούν οικογένεια, σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας, ανεξάρτητα από το που έχει υποβάλει την αίτησή του.
 • Η αναδοχή ολοκληρώνεται με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης/την έκδοση της δικαστικής απόφασης αναδοχής, ενώ για την υιοθεσία ακολουθείται η νόμιμη διαδικασία για την τέλεση της υιοθεσίας από το αρμόδιο δικαστήριο
 • Το πληροφοριακό σύστημα διασφαλίζει την ισονομία, αφού για κάθε παιδί αναζητείται ο κατάλληλος ανάδοχος ή θετός γονέας με απόλυτο σεβασμό στην σειρά προτεραιότητας που καθορίζεται από την εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Αναδόχων ή Θετών Γονέων αντίστοιχα.

Σας καλούμε να περιηγηθείτε στις επόμενες σελίδες για να ενημερωθείτε για τους θεσμούς της αναδοχής και της υιοθεσίας, για το πώς μπορείτε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον και για τους φορείς στους οποίους μπορείτε να απευθυνθείτε για προσωποποιημένη πληροφόρηση.

 1. Θα χρειαστεί να υποβάλετε μία αίτηση ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, αφού προηγουμένως ενημερωθείτε για τον θεσμό της αναδοχής από τις κοινωνικές υπηρεσίες των κατά τόπους φορέων εποπτείας της αναδοχής. Την αίτηση μπορείτε να υποβάλετε είτε από τον υπολογιστή σας, με χρήση των κωδικών σας πρόσβασης στο Taxisnet, είτε με αυτοπρόσωπη προσέλευση σε έναν από τους φορείς εποπτείας του τόπου διαμονής σας, που είναι κατά περίπτωση τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών, οι Περιφέρειες ή οι Περιφερειακές Ενότητες. Αν είσαστε σε γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης, είναι απαραίτητη η δήλωση συναίνεσης του /της συζύγου ή συντρόφου σας.
 2. Θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε όσα από τα πεδία της αίτησης δεν είναι προσυμπληρωμένα και να υποβάλετε κάποια δικαιολογητικά. Όσα από αυτά δεν είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή, θα χρειαστεί να σκαναριστούν πριν την υποβολή τους. Κάποια, όπως πχ τα αντίγραφα ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από τον φορέα εποπτείας στον οποίον υποβάλλετε την αίτηση.
 3. Μέχρι την οριστική υποβολή της αίτησης έχετε την δυνατότητα να την αποθηκεύετε προσωρινά, να μεταβάλετε ή διαγράφετε τα στοιχεία της, να προσθέτετε δικαιολογητικά με τον ρυθμό που εσείς επιλέγετε. Όταν πλέον η αίτησή σας είναι πλήρης , την υποβάλλετε οριστικά. Από την στιγμή της οριστικής υποβολής, για κάθε μεταβολή που θα προκύψει (πχ αλλαγή του τόπου κατοικίας), απευθύνεστε στον αρμόδιο φορέα εποπτείας. Με την οριστική υποβολή της αίτησής σας λαμβάνετε τον Αριθμό Μητρώου Υποβολής, με βάση τον οποίο μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία της αίτησής σας ανά πάσα στιγμή.
 4. Ακολουθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών σας , μετά από τον οποίο θα ανατεθεί σε ειδικευμένο κοινωνικό λειτουργό η διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας του οικογενειακού σας περιβάλλοντος. Με την κοινωνική έρευνα θα διερευνηθούν και θα αξιολογηθούν οι συνθήκες της ζωής σας, τα κίνητρά σας για την αναδοχή, οι ειδικότερες δυνατότητες αλλά και οι επιθυμίες σας να προσφέρετε φροντίδα σε ένα παιδί που δεν μπορεί να ζήσει στη φυσική του οικογένεια. Όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν αυστηρή υποχρέωση τήρησης απορρήτου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σύμφωνα με τον νέο νόμο για την προώθηση των θεσμών της αναδοχής και της υιοθεσίας, η κοινωνική έρευνα ολοκληρώνεται εντός 90 ημερών από την ανάθεσή της σε κοινωνικό λειτουργό.
 5. Μετά την ολοκλήρωση της κοινωνικής έρευνας με θετική έκβαση, θα κληθείτε να παρακολουθήσετε ένα σύντομο πρόγραμμα εκπαίδευσης με σκοπό να προετοιμαστείτε για τον καινούργιο σας ρόλο, να απαντηθούν τυχόν ερωτήσεις σας και να διευκρινιστούν μια σειρά από σημαντικές λεπτομέρειες. Η εκπαίδευση θα γίνεται σε μία από τις μεγάλες πόλεις της χώρας, λαμβάνοντας υπ ‘ όψη τον συνολικό αριθμό και την γεωγραφική κατανομή του τόπου διαμονής των υποψηφίων. Υπάρχουν περιπτώσεις που η κοινωνική έρευνα δεν έχει θετική έκβαση. Σε αυτήν την περίπτωση ο υποψήφιος, αφού του εξηγηθούν οι λόγοι της απόρριψης , μπορεί να υποβάλει εκ νέου αίτηση ενδιαφέροντος μετά την πάροδο τριετίας.
 6. Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης εγγράφεστε στο Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Αναδόχων Γονέων. Αμέσως μόλις ένα παιδί που οι ανάγκες του, όπως προσδιορίζονται από διάφορα ειδικά χαρακτηριστικά όπως πχ η ηλικία του, οι περιορισμοί ως προς τον τόπο διαμονής της φυσικής του οικογένειας, η κατάσταση της υγείας του κ.α., ταιριάζουν με τις δικές σας δυνατότητες και επιθυμίες, όπως τις έχετε καταγράψει κατά την διενέργεια της κοινωνικής έρευνας, θα κληθείτε από τον αρμόδιο φορέα εποπτείας και θα ενημερωθείτε σχετικά. Σε αυτό το στάδιο το πληροφοριακό σύστημα διασφαλίζει την ισονομία: Με δεδομένο ότι τα χαρακτηριστικά παιδιού και οικογένειας ταιριάζουν, η σειρά προτεραιότητας που καθορίζεται από την εγγραφή στο Εθνικό μητρώο δεν παρακάμπτεται.
 7. Ακολουθεί η περίοδος γνωριμίας σας με το παιδί. Αυτή ξεκινά πάντα από τον φυσικό χώρο του παιδιού, με την επίβλεψη προσώπων αναφοράς που το γνωρίζουν και τα εμπιστεύεται και σταδιακά αξιολογείται το πόσο είναι προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού η συγκεκριμένη αναδοχή. Μετά τη θετική εισήγηση της διεπιστημονικής επιτροπής λαμβάνεται h τελική απόφαση για την αναδοχή και υπογράφεται η σχετική σύμβαση, ή εκδίδεται η σχετική δικαστική απόφαση.
 8. Το παιδί έχει πλέον αποκτήσει ένα νέο οικογενειακό περιβάλλον! Ο φορέας εποπτείας είναι δίπλα στην ανάδοχη οικογένεια για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή, για να παρακολουθήσει την εξέλιξη, να βοηθήσει την οικογένεια, να συνδράμει στις δυσκολίες, να δώσει κατευθύνσεις και να αποσοβήσει κινδύνους αν χρειαστεί. Εσείς από την πλευρά σας οφείλετε να ενημερώνετε τον φορέα εποπτείας για κάθε σημαντική αλλαγή που αφορά είτε την οικογένειά σας είτε το παιδί, πχ θέματα υγείας, εκπαίδευσης, οικογενειακής κατάστασης, τόπου διαμονής κλπ.

Σας ευχόμαστε μία σημαντική εμπειρία προσφοράς και ζωής!

 1. Θα χρειαστεί να υποβάλετε μία αίτηση ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, αφού προηγουμένως ενημερωθείτε για τον θεσμό της υιοθεσίας από τις κοινωνικές υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για τη διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας με σκοπό την υιοθεσία. Την αίτηση μπορείτε να υποβάλλετε είτε από τον υπολογιστή σας, με χρήση των κωδικών σας πρόσβασης στο Taxisnet, είτε με αυτοπρόσωπη προσέλευση σε μία από τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες του τόπου διαμονής σας που είναι κατά περίπτωση τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών, οι Περιφέρειες ή οι Περιφερειακές Ενότητες. Αν είσαστε σε γάμο, είναι απαραίτητη η δήλωση συναίνεσης του /της συζύγου. Στην Ελλάδα δεν προβλέπεται η υιοθεσία από πρόσωπα σε σύμφωνο συμβίωσης.
 2. Θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε όσα από τα πεδία της αίτησης δεν είναι προσυμπληρωμένα και να υποβάλετε κάποια δικαιολογητικά. Όσα από αυτά δεν είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή, θα χρειαστεί να σκαναριστούν πριν την υποβολή τους.
 3. Μέχρι την οριστική υποβολή της αίτησης έχετε την δυνατότητα να την αποθηκεύετε προσωρινά, να μεταβάλετε ή διαγράφετε τα στοιχεία της, να προσθέτετε δικαιολογητικά με τον ρυθμό που εσείς επιλέγετε. Όταν πλέον η αίτησή σας είναι πλήρης, την υποβάλλετε οριστικά. Από την στιγμή της οριστικής υποβολής, για κάθε μεταβολή που θα προκύψει (πχ αλλαγή του τόπου κατοικίας), απευθύνεστε στην αρμόδια κοινωνική υπηρεσία. Με την οριστική υποβολή της αίτησής σας λαμβάνετε τον Αριθμό Μητρώου Υποβολής, με βάση τον οποίο μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία της αίτησής σας ανά πάσα στιγμή.
 4. Ακολουθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών σας, μετά από τον οποίο θα ανατεθεί σε ειδικευμένο κοινωνικό λειτουργό η διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας του οικογενειακού σας περιβάλλοντος. Με την κοινωνική έρευνα θα διερευνηθούν και θα αξιολογηθούν οι συνθήκες της ζωής σας, τα κίνητρά σας για την υιοθεσία, οι ειδικότερες δυνατότητες αλλά και οι επιθυμίες σας να προσφέρετε φροντίδα σε ένα παιδί που δεν μπορεί να ζήσει στην φυσική του οικογένεια. Όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν αυστηρή υποχρέωση τήρησης απορρήτου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σύμφωνα με τον νέο νόμο για την προώθηση των θεσμών της αναδοχής και της υιοθεσίας, η κοινωνική έρευνα ολοκληρώνεται εντός 6 μηνών από την ανάθεσή της σε κοινωνικό λειτουργό.
 5. Μετά την ολοκλήρωση της κοινωνικής έρευνας με θετική έκβαση, θα κληθείτε να παρακολουθήσετε ένα σύντομο πρόγραμμα εκπαίδευσης με σκοπό να προετοιμαστείτε για τον καινούργιο σας ρόλο, να απαντηθούν τυχόν ερωτήσεις σας και να διευκρινιστούν μια σειρά από σημαντικές λεπτομέρειες. Η εκπαίδευση θα γίνεται σε μία από τις μεγάλες πόλεις της χώρας, λαμβάνοντας υπ ‘ όψη τον συνολικό αριθμό και την γεωγραφική κατανομή του τόπου διαμονής των υποψηφίων. Υπάρχουν περιπτώσεις που η κοινωνική έρευνα δεν έχει θετική έκβαση. Σε αυτήν την περίπτωση ο υποψήφιος, αφού του εξηγηθούν οι λόγοι της απόρριψης, μπορεί να υποβάλει εκ νέου αίτηση μετά την πάροδο τριετίας.
 6. Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης εγγράφεστε στο Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Θετών Γονέων. Αμέσως μόλις ένα παιδί που οι ανάγκες του, όπως προσδιορίζονται από διάφορα ειδικά χαρακτηριστικά όπως πχ η ηλικία του, η κατάσταση της υγείας του κ.α., ταιριάζουν με τις δικές σας δυνατότητες και επιθυμίες, όπως τις έχετε καταγράψει κατά τη διεξαγωγή της κοινωνικής έρευνας, θα κληθείτε από την αρμόδια κοινωνική υπηρεσία και θα ενημερωθείτε σχετικά. Σε αυτό το στάδιο το πληροφοριακό σύστημα διασφαλίζει την ισονομία: με δεδομένο ότι τα χαρακτηριστικά παιδιού και οικογένειας ταιριάζουν, η σειρά προτεραιότητας που καθορίζεται από την εγγραφή στο Εθνικό μητρώο δεν παρακάμπτεται.
 7. Ακολουθεί η περίοδος γνωριμίας σας με το παιδί. Αυτή ξεκινά πάντα από τον φυσικό χώρο του παιδιού, με την επίβλεψη προσώπων αναφοράς που το γνωρίζουν και τα εμπιστεύεται και σταδιακά αξιολογείται το πόσο είναι προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού η συγκεκριμένη υιοθεσία. Μετά την θετική εισήγηση της διεπιστημονικής επιτροπής λαμβάνεται η τελική απόφαση για την υιοθεσία και δρομολογείται η νομική διαδικασία για να τελεστεί η υιοθεσία δικαστικά. Στις περισσότερες περιπτώσεις το παιδί τοποθετείται στην θετή οικογένεια πριν την έκδοση της δικαστικής απόφασης, όταν από την κοινή εμπειρία προκύπτει ότι αυτή θα είναι θετική.
 8. Το παιδί έχει πλέον αποκτήσει ένα νέο οικογενειακό περιβάλλον! Η αρμόδια κοινωνική υπηρεσία είναι δίπλα στην θετή οικογένεια για τρία χρόνια, με σκοπό να παρακολουθήσει την εξέλιξη, να βοηθήσει την οικογένεια, να συνδράμει στις δυσκολίες, να δώσει κατευθύνσεις και να αποσοβήσει κινδύνους αν χρειαστεί.

Σας ευχόμαστε μία σημαντική εμπειρία προσφοράς, και μια ευτυχισμένη καινούρια ζωή με ένα (ή περισσότερα) νέα μέλη στην οικογένειά σας!

 1. Θα χρειαστεί να υποβάλετε μία αίτηση ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Την αίτηση μπορείτε να υποβάλετε:
  1. είτε από τον υπολογιστή σας, με χρήση των κωδικών σας πρόσβασης στο Taxisnet,
  2. είτε με αυτοπρόσωπη προσέλευση σε έναν από τους φορείς εποπτείας του τόπου διαμονής σας, που είναι κατά περίπτωση τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών, οι Περιφέρειες ή οι Περιφερειακές Ενότητες
  Αν είστε σε γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης, είναι απαραίτητη η δήλωση συναίνεσης του /της συζύγου ή συντρόφου σας
 2. Θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε όσα από τα πεδία της αίτησης δεν είναι προσυμπληρωμένα και να υποβάλετε κάποια δικαιολογητικά. Όσα από αυτά δεν είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή, θα χρειαστεί να σκαναριστούν πριν την υποβολή τους. Κάποια, όπως πχ τα αντίγραφα ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από τον φορέα εποπτείας στον οποίον υποβάλετε την αίτηση.
 3. Μέχρι την οριστική υποβολή της αίτησης έχετε την δυνατότητα να την αποθηκεύετε προσωρινά, να μεταβάλλετε ή διαγράφετε τα στοιχεία της, να προσθέτετε δικαιολογητικά με τον ρυθμό που εσείς επιλέγετε. Όταν πλέον η αίτησή σας είναι πλήρης, την υποβάλετε οριστικά. Από την στιγμή της οριστικής υποβολής, για κάθε μεταβολή που θα προκύψει (πχ αλλαγή του τόπου κατοικίας), απευθύνεστε στον αρμόδιο φορέα εποπτείας. Με την οριστική υποβολή της αίτησής σας λαμβάνετε τον Αριθμό Μητρώου Υποβολής, με βάση τον οποίο μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία της αίτησής σας ανά πάσα στιγμή.
 4. Ακολουθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών σας από τον Φορέα Εποπτείας της αναδοχής, μετά από τον οποίο θα ανατεθεί σε ειδικευμένο κοινωνικό λειτουργό η διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας του οικογενειακού σας περιβάλλοντος. Με την κοινωνική έρευνα θα διερευνηθούν και θα αξιολογηθούν οι συνθήκες της ζωής σας, τα κίνητρά σας για την επαγγελματική αναδοχή, οι ειδικότερες δυνατότητες αλλά και οι επιθυμίες σας να προσφέρετε φροντίδα σε ένα παιδί με αναπηρία, που δεν μπορεί να ζήσει στη φυσική του οικογένεια. Όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν αυστηρή υποχρέωση τήρησης απορρήτου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η κοινωνική έρευνα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 90 ημερών από την ανάθεσή της σε κοινωνικό λειτουργό.
 5. Μετά την ολοκλήρωση της κοινωνικής έρευνας με θετική έκβαση, θα κληθείτε να παρακολουθήσετε δύο προγράμματα εκπαίδευσης:
   Α) Ένα σύντομο πρόγραμμα εκπαίδευσης, διάρκειας τριάντα (30) ωρών, με σκοπό να προετοιμαστείτε για τον καινούργιο σας ρόλο ως ανάδοχος, να απαντηθούν τυχόν ερωτήσεις σας και να διευκρινιστούν μια σειρά από σημαντικές λεπτομέρειες, γύρω από το θεσμό της αναδοχής.
   Β) Ένα δεύτερο πρόγραμμα εκπαίδευσης, διάρκειας τριάντα (30) ωρών, με εξειδίκευση στην επαγγελματική αναδοχή και στην φροντίδα παιδιού με αναπηρία, στις γνώσεις για την ψυχική υγεία, την σωματική αναπηρία, πρακτικά ζητήματα απλής νοσηλείας στο σπίτι, πρώτων βοηθειών, ατομικής υγιεινής, αυξημένες ανάγκες φροντίδας, κλπ.

  Σημείωση: Υπάρχουν περιπτώσεις που η κοινωνική έρευνα δεν έχει θετική έκβαση. Σε αυτήν την περίπτωση ο υποψήφιος, αφού του εξηγηθούν οι λόγοι της απόρριψης, μπορεί να υποβάλει εκ νέου αίτηση ενδιαφέροντος μετά την πάροδο τριετίας.

 6. Με την ολοκλήρωση και των δύο εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εγγράφεστε στο Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Επαγγελματιών Αναδόχων Γονέων. Αμέσως μόλις ένα παιδί που οι ανάγκες του, όπως προσδιορίζονται από διάφορα ειδικά χαρακτηριστικά όπως πχ η ηλικία του, οι περιορισμοί ως προς τον τόπο διαμονής της βιολογικής του οικογένειας, η κατάσταση της υγείας του κ.α., ταιριάζουν με τις δικές σας δυνατότητες και επιθυμίες, όπως τις έχετε καταγράψει κατά την διενέργεια της κοινωνικής έρευνας, θα κληθείτε από τον αρμόδιο φορέα εποπτείας και θα ενημερωθείτε σχετικά. Σε αυτό το στάδιο το πληροφοριακό σύστημα διασφαλίζει την ισονομία: Με δεδομένο ότι τα χαρακτηριστικά παιδιού και οικογένειας ταιριάζουν, η σειρά προτεραιότητας που καθορίζεται από την εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο δεν παρακάμπτεται
 7. Ακολουθεί η περίοδος γνωριμίας σας με το παιδί. Αυτή ξεκινά πάντα από τον φυσικό χώρο του παιδιού, με την επίβλεψη προσώπων αναφοράς που το γνωρίζουν και τα εμπιστεύεται και σταδιακά αξιολογείται το πόσο είναι προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού η συγκεκριμένη αναδοχή. Μετά τη θετική εισήγηση της διεπιστημονικής επιτροπής λαμβάνεται η τελική απόφαση για την αναδοχή και υπογράφεται η σχετική σύμβαση ή εκδίδεται η σχετική δικαστική απόφαση.
 8. Το παιδί έχει πλέον αποκτήσει ένα νέο οικογενειακό περιβάλλον! Ο φορέας εποπτείας είναι δίπλα στην ανάδοχη οικογένεια για όσο χρόνο διαρκεί η επαγγελματική αναδοχή, για να παρακολουθήσει την εξέλιξη, να βοηθήσει την οικογένεια, να συνδράμει στις δυσκολίες, να δώσει κατευθύνσεις και να αποσοβήσει κινδύνους αν χρειαστεί. Εσείς από την πλευρά σας οφείλετε να ενημερώνετε τον φορέα εποπτείας για κάθε σημαντική αλλαγή που αφορά είτε την οικογένειά σας είτε το παιδί, πχ θέματα υγείας, εκπαίδευσης, οικογενειακής κατάστασης, τόπου διαμονής κλπ

Επισημαίνεται ότι μετά τη σύσταση της επαγγελματικής αναδοχής, και μετά από αίτηση του επαγγελματία αναδόχου, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης ΑΝΥΝΕΤ, ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) καταβάλλει στον επαγγελματία ανάδοχο συνολικά το ποσό των χιλίων πεντακοσίων εξήντα ένα ευρώ και έντεκα λεπτών (1.561,11 €) για την κάλυψη της μηνιαίας αμοιβής και της πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης του. Ο επαγγελματίας ανάδοχος επιτελεί κοινωνικό έργο και απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων της συγκεκριμένης δραστηριότητας και από τη δημιουργία Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Σας ευχόμαστε μία σημαντική εμπειρία προσφοράς, και μια ευτυχισμένη καινούρια ζωή με ένα (ή περισσότερα) νέα μέλη στην οικογένειά σας!

Στo παρακάτω πίνακα θα βρείτε το σύνολο του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την υιοθεσία και την αναδοχή, πχ Νόμοι, Υπουργικές Αποφάσεις (ΥΑ), Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ), προκειμένου να κατανοήσετε καλύτερα τι προβλέπει η ελληνική έννομη τάξη για τον τρόπο και τις διαδικασίες υλοποίησης της αναδοχής και της υιοθεσίας στη χώρα.

A/A Τύπος Εγγράφου Περιγραφή
1 Αστικός Κώδικας Άρθρα 1542 και επόμενα για υιοθεσία.
Άρθρα 1655 και επόμενα για αναδοχή ανηλίκου.
2 Ν.4538/2018 Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις (Α΄ 85). Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 117 του Ν. 4604/2019 (Α΄ 50).
3 Ν.4478/2017 Ι) Κύρωση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στη Σύμβαση της Βαρσοβίας …….II) Προϋποθέσεις τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυμα ή ανάδοχη οικογένεια από και προς κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 56 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, ο οποίος καταργεί τον Κανονισμό (ΕΚ) 1347/2000, III) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του ……….και λοιπές διατάξεις”. (Α΄ 91).
4 Ν. 3765/2009 Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία σχετικά με τη διακρατική υιοθεσία (Α΄ 101).
5 Ν.2447/1996 Κύρωση ως κώδικα του σχεδίου νόμου "Υιοθεσία επιτροπεία και αναδοχή ανηλίκου δικαστική συμπαράσταση δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων και συναφείς ουσιαστικές δικονομικές και μεταβατικές διατάξεις" (Α΄ 278).
6 Π.Δ. 226/1999 Υπηρεσίες και οργανώσεις αρμόδιες για τη διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας σε υιοθεσίες ανηλίκων και για την πραγματοποίηση υιοθεσιών ανηλίκων και διαδικασία προπαρασκευής και πραγματοποίησης των υιοθεσιών (Α΄ 190).
7 ΥΑ Αριθμ. Δ11 οικ. 57758/2484/2018 Κανονισμός Λειτουργίας Εθνικού Συμβουλίου Αναδοχής – Υιοθεσίας (Β΄ 5090).
8 ΥΑ Αριθμ. Δ11 οικ. 49075/2067/2018 Προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης υποψήφιων ανάδοχων γονέων και προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των αναδόχων γονέων (Β΄4489)
9 ΥΑ Αριθμ. Δ11 οικ. 49074/2066/2018 Προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης υποψήφιων θετών γονέων και προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των θετών γονέων (Β΄ 4489)
10 ΥΑ Αριθμ. Δ11 οικ. 13734/538/2019 Ανάπτυξη και Λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος Ειδικών και Εθνικών Μητρώων Ανηλίκων, Αναδοχής και Υιοθεσίας (Β΄1163)
11 ΚΥΑ Αριθμ. Δ11 οικ. 22785/896/2019 Προϋποθέσεις και διαδικασία εγγραφής στον Ειδικό Κατάλογο Πιστοποιημένων κοινωνικών λειτουργών του ΣΚΛΕ, τρόπος και ύψος αμοιβής τους (Β΄ 2198).
12 ΚΥΑ 193332023 - ΦΕΚ 1085Β28-2-2023 Τοποθέτηση ανηλίκων με αναπηρία σε επαγγελματίες αναδόχους και ρύθμιση σχετικών θεμάτων για την εφαρμογή της επαγγελματικής αναδοχής
13 ΥΠΕΚΥΠ Α.Π. 1118219-5-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Υποψηφίων Επαγγελματιών Αναδόχων